Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Ο φορέας συμμορφώνεται με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.(Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 GDPR της Ε.Ε)

Φόρμες Επικοινωνίας

Οι φόρμες επικοινωνίας που είναι διαθέσιμες στη σελίδα, δε διατηρούν κανένα προσωπικό στοιχείο σε αυτή. Όλα τα δεδομένα προωθούνται ηλεκτρονικά προς το email επικοινωνίας της εταιρείας και επεξεργάζονται από τα μέλη της. Τα στοιχεία σε κάθε φόρμα επικοινωνίας είναι τα ελάχιστα που χρειαζόμαστε σε κάθε περίπτωση για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην επικοινωνία μαζί σας, ή για εγγραφή σας σαν μέλος.