ΔΡΑΣΕΙΣ


Σε ένα κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται, οι τόποι, κινδυνεύουν να χάσουν την ιδιαίτερη και χαρακτηριστική ταυτότητά τους. Επειδή ό,τι δεν εξελίσσεται πεθαίνει και επειδή υγιής εξέλιξη είναι η ισόρροπη και αρμονική συνύπαρξη του παλιού με το καινούργιο, είναι ανάγκη να βρεθούν και να εφαρμοσθούν μέθοδοι ώστε η ανάπτυξη του τόπου μας να γίνει πραγματικότητα.

Διαβάστε Περισσότερα